Nieuws

TRENDS

Waarom hebben we al deze smart tools nodig? Zijn we al niet ‘smart’ genoeg?

We willen allemaal een betere balans tussen werk en leven zodat we echt kunnen kiezen waar we onze tijd aan besteden.  In  een eindeloze toename van de vraag naar kennis en informatie rijst de vraag hoe we dat moeten doen.  “Als ondernemerschap wordt aangemerkt als een manier om mensen de kans te geven het leven dat ze willen zelf te bepalen, hoe tragisch is het dan dat het ten koste gaat van andere zaken die wij ook graag zouden willen” (The Entrepreneur Europe )

Terwijl er twee krachten aan het werk zijn bij het gevecht om de balans, de toenemende vraag naar productiviteit in een steeds dynamischer en competitieve omgeving en de wens voor een beter leven, zoeken leiders in het bedrijfsleven en de publieke sector allebei naar manieren om met beide krachten om te gaan.

Effectieve voordelen van werk-leven – Volgens onderzoek door de Corporate Executive Board (CEB) wordt algemeen aangenomen dat een goede balans tussen leven en werken arbeidskrachten motiveert om harder te werken en dat er minder kans op is dat ze ontslag nemen.  Mannen en vrouwen denken hier ongeveer hetzelfde over, volgens dit onderzoek, dat gehouden werd onder 50.000 werknemers over de gehele wereld. Meer mensen willen tijd doorbrengen met hun familie en vrienden maar nog wel genoeg verdienen om de stijgende kosten van levensonderhoud te kunnen betalen. Momenteel, door het tekort aan arbeidskrachten in veel delen van de wereld, hebben de werknemers het voordeel dat ze meer keuze hebben in banen.

Vraag naar productiviteit – De vraag naar minder maar wel meer flexibele arbeidskrachten die meer werk verrichten in minder tijd is een trend die doorzet en die meer druk uitoefent op loonkosten, levensstijl en de gezondheid van de moderne werknemer. Volgens de Automation World, worden fabrikanten tegenwoordig uitgedaagd door variabelen zoals kleinere bedrijfsoppervlakten, maatwerk, moeilijk te plannen aanvoer van voorraden en veranderingen in bestellingen door klanten. Een bedrijf moet in het algemeen winst maken om zijn deuren open te houden. Toenemende productiviteit laat een bedrijf meer afleveren zonder kostenstijging. Meer produceren zorgt voor meer verkoop en dus potentieel ook meer winst. De toename van werkdruk heeft ook zijn keerzijde. Overwerkte, burned out en ongemotiveerde arbeidskrachten zijn niet productief.

Verandering naar slimme technologieën– Deze verandering vindt al een tijdje plaats in een poging om de strijd tussen levensstijl en de vraag naar meer productiviteit te compenseren. Smartphones en andere innovaties zijn het antwoord op de behoefte van veel mensen om met elkaar in verbinding te blijven en meer informatie sneller te delen. Er is echter een vertraging ontstaan in het tempo waarin deze ontwikkelingen daadwerkelijk iets compenseren. Misschien moeten we anders aankijken tegen deze technologieën. Er moet wellicht een heel andere manier van denken ontstaan.

We stellen steeds dezelfde vragen over dit onderwerp die er niets mee te maken lijken te hebben. Hoe vinden we de juiste kandidaten voor een specifieke baan of waar plaatsen we bepaalde talenten?  En als ze eenmaal op hun plek zijn, hoe houden we ze gemotiveerd om te blijven en nog meer te produceren? Hoe zorgen we voor een hecht team en synergie binnen het team?  Welke tools kunnen zij gebruiken om hun werk te vergemakkelijken? Er zijn niet altijd gemakkelijke antwoorden te vinden op dit soort vragen maar bij Head Communications, combineren we slimme technologieën en AI (kunstmatige intelligentie) met bepaalde werkmethoden om werkpatronen te doorbreken en werk meer te stroomlijnen.